Home » Про кафедру

Про кафедру

Кафедра публічного права була створена в 1996 році на базі факультету права.
Завідувачем кафедри публічного права є кандидат юридичних наук, доцент Чепульченко Тетяна Олексіївна.
Професорсько-викладацький склад кафедри нараховує 14 фахівців, з яких 1 доктор юридичних наук, 8 кандидатів наук (6 кандидати юридичних наук, 1 кандидати історичних наук, 1 кандидат філософських наук), 3 старших викладачі та 2 викладачі без наукового ступеня.

Кафедра публічного права готує фахівців:
Бакалавр 081 Право
Магістр 081 Право
Форми навчання з кожної спеціальності: денна, заочна, друга вища на базі вищої освіти.
Терміни підготовки фахівців:
Денна – бакалавр (б) – 4 роки; магістр (м) – 1,5 роки.

Заочна – бакалавр (б) – 4,5 роки.

Спеціальність «Правознавство» передбачає детальне вивчення теорії держави і права, історії держави і права, кримінального права, теорії кваліфікації злочинів, кримінології, адвокатури, міжнародного права, конституційного права, діловодства та інших дисциплін циклів гуманітарної, соціально-економічної, професійної та практичної підготовки.
Випускники можуть працювати в правоохоронних та митних органах, суді, податковій адміністрації, органах місцевого самоврядування та виконавчої влади, установах юстиції, юридичній службі на підприємстві.
Trj0dY0HCRc

З метою підготовки науково-педагогічних кадрів при кафедрі діє аспірантура денної та заочної форми навчання за спеціальностями: 12.00.01 – «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень», 12.00.08 – «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право».

Основний напрямок роботи кафедри: «Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави».