Вступай на ФСП

Необхідні сертифікати ЗНО (вступ на перший курс):
1. Українська мова та література.
2. Історія України.
3. Іноземна мова або математика.
Конкурсний бал має бути не менше 140,0 балів.

Бюджетні місця
Максимальний обсяг державного замовлення (денна форма навчання): 27 місць.

Навчання на контракті
Вартість навчання на місцях за кошти фізичних та/або юридичних осіб у 2020/2021 навчальному році становить:
– денна форма навчання: 34 200 грн/рік;
– заочна форма навчання: 25 000 грн/рік.

Освітня програма
«081 Право»

Навчальні дисципліни
Кафедра господарського та адміністративного права: перелік
Кафедра інформаційного права та права інтелектуальної власності: перелік
Кафедра публічного права: перелік

Працевлаштування
Органи державної влади; приватна юридична практика; юридична практика у громадських організаціях, спілках із захисту прав людини.

Вітаємо з успішним захистом кандидатської дисертації В’ячеслава Юрійовича Пряміцина на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.700.02 Харківського університету внутрішніх справ.

Стажування у Шевченківському районному суді міста Києва

Звертаємо увагу наших випускників на можливість старту кар’єри у юридичній сфері.
Деталі тут

Перша науково-практична конференція «ПАРЛАМЕНТСЬКИЙ КОНТРОЛЬ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ В УКРАЇНІ: СТАН ТА ПРОБЛЕМИ» 30 березня 2021 року

Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у Першій науково-практичній конференції за темою: «Парламентський контроль в умовах децентралізації державної влади та цифрової трансформації в Україні: стан та проблеми». Конференцію буде проведено дистанційно (заочно) з використанням інформаційно-технічних засобів.

Детальніше про участь можливо дізнатися з Інформаційного листа

Збірник тез доповідей On-line конференції з Кримінального права

27 листопада 2020 року проведено on-line конференцію на тему: “Кримінальний кодекс України: пошук нової моделі”.
Результатом роботи є збірник тез доповідей її учасників, яким ми раді Вам представити.

Особливості ліквідації академічної заборгованості

Детально про ліквідацію академічної заборгованості можна дізнатися переглянувши спеціально опублікованого відео
https://www.youtube.com/watch?v=Nrw8rB7-smU&feature=youtu.be

Конкурс юридичних інноваційних стартапів

Презентуємо Практичний проект “Юридичний інноваційний стартап”, що розроблявся студентами кафедри публічного права протягом опанування на дисципліни “Юридичні інновації” практичних навичок Legal Tech в 2020 році!

Лекція на тему “Медіація в юридичній практиці” з залученням відомого норвезького миротворця, директора Академії Нансена (Ліллехаммер, Норвегія) Стейнара Бріна

30 листопада 2020 р. для студентів дисципліни ‘Медіація в юридичній практиці’ було проведено навчальну лекцію з залученням відомого норвезького миротворця, директора Академії Нансена (Ліллехаммер, Норвегія) Стейнара Бріна.

📜

Головною темою лекції стало розкриття поняття діалогу як невід’ємної частини врегулювання конфліктів та медіації.
Більше двох годин відомий вчений присвятив розкриттю перед студентами важливих аспектів мистецтва вирішення конфліктів, а саме:

📚

вибудовування ефективного діалогу при вирішенні конфліктів;

📚

розкриття ключових відмінностей між поняттями діалогу та медіації;

📚

застосування діалогу як ефективного механізму медіаційного процесу.

👨‍🏫

З власного досвіду миротворець ділився прикладами ефективних способів регулювання спорів в окремих сферах суспільних відносин: від сімейних конфліктів до конфліктів у сфері міжнародних відносин.

👨‍🏫

Окрему увагу вчений приділив Україні, поділившись власними ідеями та думками зі студентами щодо можливих способів налагодження ефективного переговорного процесу на Сході України.

👨‍🏫

Крім того, Стейнер Брін розповів студентам про діяльність норвезького Центру миру та діалогу Нансена та його роль під час миротворчої роботи в Україні.

👩‍🎓

В кінці лекції студенти мали можливість задати власні питання відомому вченому, та подискутувати щодо тем, які стосувалися сучасних політичних викликів України, конфлікту у Нагорному Карабаху, Косово та ролі діалогу в процесі налагодження миру.

Програма наукової конференції

27 листопада Кафедрою публічного права буде проведено наукову конференцію з кримінального права.

До Вашої уваги нижче опубліковано програму конференції.

НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ «КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ: ПОШУК НОВОЇ МОДЕЛІ»

Шановні колеги!

Кафедрою публічного права факультету «Соціології і права»
Національного технічного університету України «Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського» ініційовано проведення студентської
наукової конференції «Кримінальний кодекс України: пошук нової моделі», яка
присвячена розробці нового кримінального законодавства України відповідно
до Указу Президента України «Питання Комісії з питань правової реформи» від
07.08.2019 року № 584/2019 ( https://www.president.gov.ua/documents/5842019-
28949 ).
Конференція спрямована на залучення здобувачів вищої освіти до
вітчизняного процесу законотворчості у галузі кримінального права та
формування у них компетентностей майбутніх фахівців у сфері юриспруденції.
Сподіваємося, що науково-педагогічний склад кафедр, виходячи з
міждисциплінарних зв’язків юридичних наук, сприятиме проведенню вказаного
наукового заходу як презентацією власних наукових повідомлень з
висловленням поглядів, оцінок і пропозицій щодо проекту нового
кримінального законодавства, так і наданням належної допомоги здобувачам
вищої освіти у підготовці наукових тез за темою конференції.
Заздалегідь будемо вдячні за ваші зауваження, пропозиції і побажання
щодо питань проведення вказаного наукового заходу.
З повагою
завідувач кафедри публічного права Дарія МАРІЦ

Деталі в інформаційному листі

Англомовна монографія “Social entrepreneurship and the Law”

Опубліковано англомовну монографію ‘Social entrepreneurship and the Law’, співавтором якої стала старша викладачка кафедри публічного права Головко О. М. Публікація стала результатом стажування в Норвегії на початку 2020 року.
“Social entrepreneurship and the Law”